29 Eylül 2009 Salı

Bir Kitap: BİZANS ve OSMANLI / Marcel Balivet

BİZANS ve OSMANLI/Marcel Balivet

Alkım Yayınevi

Türklerin Anadolu’ya, özellikle Balkanlara yerleşmesi genel olarak kaba kuvvete, kılıç gücüne bağlanır. Bu bir Paul Wittek kuramıdır ve peşin hükümlülerce itibar gören bir yaklaşımdır.

Karadeniz’in kuzeyinden, Ukrayna steplerinden geçip kılıç gücüyle Balkanlar’dan Avrupa içlerine kadar fetihlerde bulunan Türk kavimler olmuştur ama bunların bir kısmı silinip gitmiş (Hunlar, Peçenekler) bir kısmı da dil, din veya hem din hem de dil olarak karıştıkları coğrafyanın halkları tarafından etkilenmişlerdir. (Bulgarlar, Macarlar)

Hazar’ın güneyinden İran üzerinden Müslüman olarak Anadolu’ya gelen Türklerin Hazar’ın ve Karadeniz’in kuzeyinden geçen halklarla bir tutulmaması gerekir. Selçuklu Türkleri, diğer Türk Beylikleri ve nihayet Osmanlı Türkleri hem Anadolu’ nun hem de Balkanların kazanılmasında sadece silah gücüyle yetinmemişler, söz konusu toprakların kültürel ve dini birikimlerinden yararlanmasını bilmişlerdir. Bu becerileri asırlar boyunca farklılıkları bir arada bir arada barış içinde tutabilmiştir.

Marcel Balivet, Bizanslı Ortodoks Hıristiyan keşişlerin, Türk mistiklerin, dervişlerin ve Bektaşilerin, Yahudilerin “bir evliya herkesin evliyasıdır” anlayışıyla özellikle Balkanlar’da dokudukları ortak yaşam koşullarını, XIII-XV yüzyıl koşullarını, bu koşullardan bir İmparatorluk çıkaran bilinçli devlet adamlarını Bizans ve Osmanlı adlı kitabında kaynaklara dayanarak anlatıyor.

Kitabın ismi Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları hakkında kapsamlı bir karşılaştırma ve değerlendirme beklentisi yaratıyorsa da anlatının inanç zemininde dinler arası geçişkenliklerle sınırlı olduğunu belirtelim.

İyi okumalar.

Celalettin BASIK

2 yorum:

  1. Mutlaka bakacağım. Teşekkürler..

    YanıtlaSil
  2. cevirisini yaptıgınız bızans tarıhıne nasıl ulasabılırız murat uzunalioglu

    YanıtlaSil